เนื้อเพลงค่านิยม 12 ประการและอุดมการณ์เพลงค่านิยม 12 ประการ

เพลงค่านิยม 12 ประการ นั้นจัดทำโดย คสช.หรือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยที่มี พล.อ. ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้ประพันธ์คำร้องและบทอาขยานขึ้น โดยมี ร้อยเอก สุระชัย ถวิลไพร เป็นผู้เรียบเรียงทำนองและเสียงประสาน และขับร้องโดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง กฤติญา สาริกา โดยเนื้อร้องจะส่งเสริมให้ชาวไทยทุกคนนั้นมีความดี อดทน และกตัญญูต่อพ่อแม่ รักชาติ โดยมีเนื้อเพลงว่าหนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้

สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ

สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ

หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา

เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

แปดรักษา วินัย กฎหมายไทย

เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส

สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้

สิบเอ็ดต้อง เข็มแข็ง ทั้งกายใจ

สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม

การที่คสช.จัดตั้ง เพลงค่านิยม 12 ประการ เพราะว่าต้องการส่งเสริมให้ชาวไทยทุกคนล้วนเป็นคนดี รักษากฏเกณฑ์ มีน้ำใจ ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อประเทศที่ดียิ่งขึ้น ทั้งหมดนี้คือค่านิยมหลักของคนในชาติที่น่านำไปแต่งเป็นเพลงเหมือนเพลงวันเด็กที่เราท่องจำจนขึ้นใจ จำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็ทำให้เด็กในยุคสมัยหนึ่งโตขึ้นมาด้วยการหล่อหลอมแบบนั้น เรื่องแบบนี้ ย้ำกันไปไม่เสียหายครับ

หากคนไทยยึดมั่นตามค่านิยมชาติที่เน้นทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเองทั้งในด้านความสามารถ ทั้งคุณธรรม ศีลธรรม เพื่อร่วมมือกันทำให้ชาติบ้านเมืองและส่วนรวมดีขึ้น เหล่านี้ล้วนดีทั้งนั้น เหล่านี้ล้วนยิ่งต้องเผยแพร่ให้ขึ้นใจ ให้ฝังใจ วันใดคนไทยเข้มแข็ง ชาติเราก็จะเข้มแข็ง

เพลงค่านิยม 12 ประการ

เพื่อน ๆ สามารถกดติดตามข่าวสารจาก Pakping.com ได้ที่
Facebook :
https://www.facebook.com/pakpingdotcom
Google+ :
https://plus.google.com/112532205845579944057/
Twitter :
https://twitter.com/@pakpingdotcom

แสดงความคิดเห็น