วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความเป็นมาและข้อมูลของแต่ละวันตื่นสาย ไปทำงานไม่ทัน หันไปมองปฏิทิน วันนี้วันมาฆบูชา นอนต่อได้ Zzzz ตกเย็นต้องไปเวียนเทียนด้วย ในวันนี้ แอดมินจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันไหนหยุดราชการ วันไหนไม่หยุดราชการ

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา : • เป็นวันที่พระอรหันต์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
 • โอวาทปาติโมกข์
 • เวียนเทียน

หยุดราชการหรือไม่ : เป็นวันหยุดราขการ

 

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา

ความสำคัญของวันวิสาขบูชา :

 • เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน
 • เวียนเทียน

หยุดราชการหรือไม่ : เป็นวันหยุดราชการ

 

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันอาสาฬหบูชา

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา :

 • เป็นวันที่ มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบ 3 องค์หรือเรียกว่า พระรัตนตรัย
 • อริยสัจ 4
 • แสดงธรรมเทศนาแก่ ปัญจวัคคีทั้ง 5
 • เวียนเทียน

หยุดราชการหรือไม่ : เป็นวันหยุดราขการ

 

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันอัฏฐมีบูชา

ความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชา :

 • เป็นวันที่ตรงกับวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระอริยสัจ 4
 • เวียนเทียน

หยุดราชการหรือไม่ : ไม่เป็นวันหยุดราขการ

 

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา :

 • เป็นวันนี้พระภิกษุจะต้องอยู่ประจำวัดใดวันหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 เดือน

หยุดราชการหรือไม่ : เป็นวันหยุดราขการ

 

วันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันออกพรรษา

ความสำคัญของวันออกพรรษา :

 • สิ้นสุดวันที่พระภิกษุอยู่ประจัดวัด
 • ทอดกฐิน

หยุดราชการหรือไม่ : ไม่เป็นวันหยุดราขการ


หายสับสนกันแล้วนะครับ สำหรับวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันไหนหยุดราชการ วันไหนไม่หยุด แล้วอย่าลืมไปทำบุญ เวียนเทียน กันให้ตรงวันนะครับ เดี๋ยวจะไปผิดวันกัน

เพื่อน ๆ สามารถกดติดตามข่าวสารจาก Pakping.com ได้ที่
Facebook :
https://www.facebook.com/pakpingdotcom
Google+ :
https://plus.google.com/112532205845579944057/
Twitter :
https://twitter.com/@pakpingdotcom

แสดงความคิดเห็น