ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาและความสำคัญของวันนี้วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา นั้นเป็นวันที่เราความหมายกันว่า เป็นวันที่เกิด พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ หรือ พระรัตนตรัยนั่นเอง ซึ่งจะเกิดในวันนี้ เราจะมาขยายความให้กับความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชากันได้ที่นี่นะครับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาให้แก่ ปัจจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่มีชื่อว่า โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ปัญจวัคคีย์ เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้ฟังปฐมเทศนาเป็นรุ่นแรก ได้เป็นภิกษุรุ่นแรกและได้เป็นพระอรหันต์รุ่นแรกในพระพุทธศาสนา ซึ่งธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า นั้นมีชื่อว่า ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า อริยสัจ 4 นั่นเอง ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ให้พวกเรารับรู้ถึงความจริงของโลก ประกอบไปด้วย

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งในประเทศไทยเรานั้นให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชา โดยการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาไปทำบุญ ที่วัด ซึ่งการทำบุญก็จะมีหลายแบบตามช่วงเวลา โดยที่ช่วงเช้า นั้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรและร่วมกันถวายสังฆทาน หรืออาจจะเป็นวันรวมญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวเพื่อที่จะมารับประทานอาหารร่วมกัน ได้นั่งคุยกันตามอัธยาศัย ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียน จากหลาย ๆ แห่งของวัดในประเทศ

วันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา นั้นมีความหมายว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ หรือการบูชาในวันเพ็ญเดือน 8 หรือหลักจากนั้น ตามปฏิทินของแต่ละปี

เพื่อน ๆ สามารถกดติดตามข่าวสารจาก Pakping.com ได้ที่
Facebook :
https://www.facebook.com/pakpingdotcom
Google+ :
https://plus.google.com/112532205845579944057/
Twitter :
https://twitter.com/@pakpingdotcom

แสดงความคิดเห็น